Back to Top

Zakres Usług

Rzeczoznawca samochodowy Göttingen

Wycena szkód komunikacyjnych po wypadku na terenie Unii Europejskiej lub Szwajcarii

Rzeczoznawcy samochodowi MOTOEXPERT oferują wyłącznie niezależne i w pełni obiektywne opiniowanie niezawinionych szkód komunikacyjnych, do jakich dochodzi każdego roku za granicą – na terenie Niemiec, Austrii, Szwajcarii i w Unii Europejskiej.

Skorzystanie z usług rzeczoznawcy samochodowego Göttingen i sieci MOTOEXPERT skutkuje każdorazowo uzyskaniem profesjonalnej wyceny szkody i opinii technicznej, która pozwoli na dokonanie pełnoprawnej likwidacji szkody za granicą. Opinie techniczne, sporządzane przez rzeczoznawców samochodowych MOTOEXPERT, są generalnie uznawane przez wszystkie zagraniczne towarzystwa ubezpieczeniowe i z reguły stają się podstawą wypłaty należnych osobom poszkodowanym odszkodowań powypadkowych.

OFERTA USŁUG RZECZOZNAWCZYCH:

  • pomoc techniczna w likwidacji szkód powypadkowych
  • opiniowanie i kosztorysowanie szkód komunikacyjnych
  • ekspertyzy i opinie techniczne
  • wycena kosztów naprawy pojazdów powypadkowych
  • weryfikacje napraw powypadkowych
  • wycena wraków (pozostałości) pojazdów
  • doradztwo techniczno-prawne w zakresie szkód powypadkowych
  • weryfikacje już sporządzonych opinii technicznych
  • analiza zdarzeń drogowych
  • inne (na życzenie Klienta)

Powypadkowe opinie techniczne – Wycena pojazdów po wypadkach – Wypadki samochodowe (Niemcy, Austria, Unia Europejska, Szwajcaria)